czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Prace dyplomowe
 
 
 

Zarządzenie nr 735 - zasady postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej na PBZasady procesu dyplomowania (nowe, z dn. 24.06.2015)


Tematy inżynierskie - termin złożenia pracy - 28.02.2019


Tematy magisterskie - termin złożenia pracy 30.09.2018


Tematy magisterskie - studia niestacjonarne II stopnia - termin złożenia pracy 28.02.2018


Tematy magisterskie -  studia stacjonarne - termin złożenia pracy - 30.09.2017


Tematy inżynierskie - studia stacjonarne - termin złożenia pracy - 28.02.2018


Tematy inżynierskie - studia niestacjonarne - termin złożenia pracy -  28.02.2018


Tematy magisterskie - studia niestacjonarne zaoczne - termin złożenia pracy 28.02.2017 - stan na 30.05.2016


Tematy magisterskie - studia niestacjonarne zaoczne - termin złożenia pracy 28.02.2017


Tematy magisterskie - studia stacjonarne - termin złożenia pracy 30.09.2016


Tematy inżynierskie - studia stacjonarne - termin złożenia pracy 28.02.2017


Tematy magisterskie - studia niestacjonarne - termin złożenia pracy 28.02.2016


Tematy magisterskie - termin złożenia pracy 30.09 2015


Tematy inżynierskie - termin złożenia pracy 28.02.2016


Tematy magisterskie - termin złożenia pracy  28.02.2015


Tematy magisterskie - termin złożenia pracy 30.09 2014


Tematy inżynierskie - termin złożenia pracy 28.02.2015:


Tematy prac dyplomowych z lat ubiegłych