czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Pracownicy WE PB
 
 
 

W celu wysłania poczty proszę przepisać adres z tabeli zmieniając (.) na @


Nauczyciele akademiccy

Imię i nazwisko
Telefon
Pokój  
Email
#A
dr inż. Andrzejewski Andrzej 85 746 9446     
130
a.andrzejewski(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Aniserowicz Karol, prof. nzw. PB
85 746 9398
571 443 171
339 k.aniserowicz(.)pb.edu.plB
dr inż. Białostocka Anna Maria
85 746 9395
259 a.bialostocka(.)pb.edu.pl
dr inż. Błaszczak Urszula Joanna
85 746 9447
253 u.blaszczak(.)pb.edu.pl
dr inż. Bogdan Antoni 85 746 9439
138 abogdan(.)pb.edu.pl

dr hab. inż. Butryło Bogusław
85 746 9485
203 b.butrylo(.)pb.edu.plC
dr inż. Choroszucho Agnieszka 85 746 9485 203 a.choroszucho(.)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Citko Tadeusz, prof. zw. PB
85 746 9443
142 t.citko(.)pb.edu.pl
prof.  dr hab. inż. Czawka Giennadij, prof. zw. PB
85 746 9445
340 ggc(.)pb.edu.pl
dr inż. Czech Eugeniusz 85 746 9421 207 eugeniusz.czech(.)pb.edu.plD
dr hab. inż. Dawidziuk Jakub, prof. nzw. PB
85 746 9419 234 j.dawidziuk(.)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dorosz Jan, prof. zw. PB
85 746 9431
252 doroszjan(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Dubowski Marian, prof. nzw. PB
85 746 9429
135 m.dubowski(.)pb.edu.plF
dr inż. Falkowski Piotr 85 746 9376 134 p.falkowski(.)pb.edu.pl
dr inż. Forenc Jarosław 85 746 9397
204 j.forenc(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Fryc Irena 85 746 9407
222 i.fryc(.)pb.edu.plG
dr inż. Garbaruk Marek 85 746 9449
307 m.garbaruk(.)pb.edu.pl
dr inż. Gilewska Grażyna 85 746 9357
338
g.gilewska(.)pb.edu.pl
dr inż. Gilewski Marian
85 746 9352
242 m.gilewski(.)pb.edu.pl
mgr inż. Godlewska Agata 85 746 9350 127 a.godlewska(.)pb.edu.pl

prof. dr hab. inż. Gołębiowski Jerzy, prof. zw. PB
85 746 9423
571 443 174
201 j.golebiowski(.)pb.edu.pl

prof. dr hab. inż. Griszin Jurij, prof. zw. PB 85 746 9418
341 j.griszin(.)pb.edu.pl
dr inż. Grodzki Lech 85 746 9383
571 443 166
232 l.grodzki(.)pb.edu.pl
dr inż. Grodzki Rafał 85 746 9373
131
r.grodzki(.)we.pb.edu.pl

dr inż. Gryko Łukasz 85 746 9422 218 l.gryko@pb.edu.plH
dr inż. Hołdyński Grzegorz 85 746 9390 128 g.holdynski(.)pb.edu.plI
dr inż. Idźkowski Adam 85 746 9394
260 a.idzkowski(.)pb.edu.plJ
dr inż. Jańczak Dariusz 85 746 9442
344 d.janczak(.)pb.edu.plK
prof. zw. dr hab. inż. Kaczorek Tadeusz 85 746 9351
233 t.kaczorek(.)pb.edu.pl
dr inż. Karpiuk Andrzej 85 746 9417
235 andrzej.karpiuk(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Kochanowicz Marcin 85 746 9370
516 982 688
252
CBD31
m.kochanowicz(.)pb.edu.pl
dr inż. Kociszewski Rafał 85 746 9382 239 r.kociszewski(.)pb.edu.pl
dr inż. Konopko Krzysztof 85 746 9404 335 k.konopko(.)pb.edu.pl
dr inż. Korzeniewski Marek 85 746 9376
134 m.korzeniewski(.)pb.edu.pl
mgr inż. Krupa Adam 85 746 9410 238 a.krupa(.)pb.edu.pl
dr inż. Kulikowski Krzysztof 85 746 9392 136 k.kulikowski(.)pb.edu.pl
dr inż. Kusznier Jacek 85 746 9426 122 j.kusznier(.)pb.edu.pl
dr inż. Kuźma Adam 85 746 9392
571 443 168
136 a.kuzma(.)pb.edu.pl
dr inż. Kwiećkowski Sławomir 85 746 9381 205 s.kwieckowski(.)pb.edu.plL
prof. dr hab. inż. Lejdy Brunon, prof. nzw. w PB
85 746 9402 125

dr inż. Litwińczuk Norbert 85 746 9399 305 n.litwinczuk(.)pb.edu.plM
dr inż. Makal Jarosław 85 746 9421 207 j.makal(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Markowska Renata 85 746 9356 345 r.markowska(.)pb.edu.pl
dr inż. Miluski Piotr 85 746 9406 333 p.miluski(.)pb.edu.plN
dr inż. Nikołajew Adam 85 746 9403 329 a.nikolajew(.)pb.edu.plO
dr inż. Owieczko Walenty 85 746 9417 235 w.owieczko(.)pb.edu.plR
dr inż. Rogowski Krzysztof 85 746 9384 240 k.rogowski@pb.edu.pl
dr inż. Rusak Helena 85 746 9389 129 h.rusak(.)pb.edu.pl
dr inż. Ruszewski Andrzej 85 746 9382 239 a.ruszewski(.)pb.edu.plS
dr inż. Sadowski Maciej 85 746 9371 308 m.sadowski(.)pb.edu.pl
dr inż. Sajewicz Dariusz 85 746 9386 123 d.sajewicz(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Sajewski Łukasz 85 746 9378 237 l.sajewski(.)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Sikorski Andrzej, prof. zw. PB
85 746 9498
571 443 169
133 a.sikorski(.)pb.edu.pl
dr inż. Skibko Zbigniew 85 746 9389 129 z.skibko(.)pb.edu.pl
dr inż. Sobolewski Robert 85 746 9385 121 r.sobolewski(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Sołbut Adam 85 746 9439 138 a.solbut(.)pb.edu.pl
dr inż. Sulkowski Marcin Andrzej 85 746 9435 128 m.sulkowski(.)pb.edu.plŚ
dr hab. inż. Świercz Ewa 85 746 9441 318 e.swiercz(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Świercz Mirosław, prof. nzw. PB
85 746 9375
571 443 164
236 m.swiercz(.)pb.edu.plT
dr inż. Trzasko Wojciech 85 746 9378 237 w.trzasko(.)pb.edu.pl
mgr inż. Tyniecki Damian 85 746 9424 323 d.tyniecki(.)doktoranci.pb.edu.pl
W
dr inż. Walendziuk Wojciech 85 746 9397 204 w.walendziuk(.)pb.edu.pl
dr inż. Waśkiewicz Jan
85 746 9427
206
j.waskiewicz(.)pb.edu.pl
dr inż. Werdoni Jarosław
85 746 9393
132
j.werdoni(.)pb.edu.pl

dr inż. Wiater Jarosław
85 746 9403
329
jaroslawwiater(.)we.pb.edu.pl

dr inż. Wojtkowski Wojciech 85 746 9440 241 w.wojtkowski(.)pb.edu.plZ
prof. dr hab. inż. Zając Andrzej
85 746 9416
571 443 165
257 a.zajac(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Zajkowski Maciej, prof. nzw. w PB
85 746 9354
124 m.zajkowski(.)pb.edu.pl
dr inż. Zankiewicz Andrzej 85 746 9442 344 a.zankiewicz(.)pb.edu.pl
dr inż. Zaręba Marek 85 746 9381 205 m.zareba(.)pb.edu.plŻ
dr inż. Żmojda Jacek 85 746 9370 223 j.zmojda(.)pb.edu.pl                     

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Imię i nazwisko
Telefon          
Pokój
Email
#A
mgr Antypiuk Małgorzata 85 746 9437 125 m.antypiuk(.)pb.edu.pl
B
mgr inż. Bołtruczuk Jerzy                                        
85 746 9411
230        
j.boltruczuk(.)pb.edu.pl
mgr inż. Brański Marek 85 746 9434
571 443 170
139 m.branski(.)pb.edu.plC
mgr inż. Chojnacka Ewa 85 746 9367
571 443 180
001 e.chojnacka(.)pb.edu.pl
mgr inż. Cieśluk Izabela 85 756 9368
571 443 181
001 i.ciesluk(.)pb.edu.pl
D
mgr Dakowicz Anna
85 746 9369
571 443 178
001 a.dakowicz(.)pb.edu.pl
mgr Druć Agnieszka 85 746 9360
602 77 33 70
003 we.sekretariat(.)pb.edu.plG
inż. Garbaczewski Józef 85 746 9379
571 443 167
221 j.garbaczewski(.)pb.edu.pl
mgr inż. Godlewski Kazimierz 85 746 9433
571 443 183
139 k.godlewski(.)pb.edu.pl
Gryczko Andrzej 85 746 9415
571 443 176
211 a.gryczko(.)pb.edu.plK
dr inż. Kardasz Piotr 85 746 9377
104 p.kardasz(.)pb.edu.pl
mgr Koniuch Marzena 85 746 9396 202 m.koniuch(.)pb.edu.pl
mgr inż. Kraszewski Grzegorz 85 746 9404 301 g.kraszewski(.)pb.edu.pl
mgr Kruk Honorata 85 746 9444 343 h.kruk(.)pb.edu.pl
mgr Krukowska Urszula 85 746 9428 038 we.doktoranckie(.)pb.edu.pl
inż. Kulaszewicz Andrzej 85 746 9448 117 a.kulaszewicz(.)pb.edu.pl
mgr inż. Kulesza Ewa 85 746 9437 125 e.kulesza(.)pb.edu.plM
dr inż. Myszkowski Paweł 85 746 9427 206
p.myszkowski(.)pb.edu.plN
mgr Niedźwiecka Lucyna 85 746 9510
571 443 179
001 l.niedzwiecka(.)pb.edu.plO
inż Osowski Artur 85 746 9402
571 443 172
lab. TWN
(CBD)
arturosowski(.)gmail.comR
mgr Rogowska Magdalena 85 746 9364 039 we.prodziekan(.)pb.edu.plS
mgr Sidoruk Ewa 85 746 9420 231 e.sidoruk(.)pb.edu.pl
Strzałkowski Piotr

85 746 9448
571 443 177

117 p.strzalkowski(.)pb.edu.plT
mgr inż. Tomaszuk Adam 85 746 9410 238 adam.tomaszuk(.)pb.edu.pl
W
Wensław Alicja
85 746 9365 001 a.wenslaw(.)pb.edu.pl
mgr Wensław Joanna 85 746 9364 039


inż. Wiktorko Adam 85 746 9482
571 443 173
315 a.wiktorko(.)pb.edu.pl
mgr Wojciechowicz Iwona 85 746 9438 141 i.wojciechowicz(.)pb.edu.plZ
mgr Załuska Wanda 85 746 9358 041 w.zaluska(.).pb.edu.pl