czw. 27 sierpnia 2015
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
baner
 
 
 
Pracownicy WE PB
 
 
 

W celu wysłania poczty proszę przepisać adres z tabeli zmieniając (.) na @


Nauczyciele akademiccy

Imię i nazwisko
Telefon
Pokój  
Email
#A
dr inż. Andrzejewski Andrzej 85 746 9446     
130
a.andrzejewski(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Aniserowicz Karol, prof. nzw. PB
85 746 9398
339 k.aniserowicz(.)pb.edu.pl
dr inż. Augustyniak Leszek 85 746 9356
345 laugust(.)pb.edu.plB
dr inż. Białostocka Anna Maria
85 746 9395
259 a.bialostocka(.)pb.edu.pl
dr inż. Błaszczak Urszula Joanna
85 746 9447
253 u.blaszczak(.)pb.edu.pl
dr inż. Bogdan Antoni 85 746 9439
138 abogdan(.)pb.edu.pl

mgr inż. Bułkowski Paweł 85 746 9373 131 p.bulkowski(.)we.pb.edu.pl
dr hab. inż. Butryło Bogusław
85 746 9485
203 b.butrylo(.)pb.edu.plC
dr inż. Choroszucho Agnieszka 85 746 9485 203 a.choroszucho(.)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Citko Tadeusz, prof. zw. PB
85 746 9443
142 tcitko(.)pb.edu.pl
prof.  dr hab. inż. Czawka Giennadij, prof. zw. PB
85 746 9445
340 ggc(.)pb.edu.pl
dr inż. Czech Eugeniusz 85 746 9421 207 eugeniusz.czech(.)pb.edu.plD
dr hab. inż. Dawidziuk Jakub, prof. nzw. PB
85 746 9419 234 j.dawidziuk(.)pb.edu.pl
dr hab. Dorosz Dominik, prof. nzw. PB
85 746 9462
224 d.dorosz(.)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dorosz Jan, prof. zw. PB
85 746 9431
252 doroszjan(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Dubowski Marian, prof. nzw. PB
85 746 9429
135 dubowski(.)pb.edu.plF
dr inż. Forenc Jarosław 85 746 9397
204 j.forenc(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Fryc Irena 85 746 9407
222 i.fryc(.)pb.edu.plG
dr inż. Garbaruk Marek 85 746 9399
305 mgarbaruk(.)pb.edu.pl
dr inż. Gilewska Grażyna 85 746 9357
338
gilg(.)pb.edu.pl
dr inż. Gilewski Marian
85 746 9352
242 pbwemagi(.)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Gołębiowski Jerzy, prof. nzw. PB
85 746 9423
201 j.golebiowski(.)pb.edu.pl

prof. dr hab. inż. Griszin Jurij, prof. zw. PB 85 746 9418
341 ypg(.)pb.edu.pl
dr inż. Grodzki Lech 85 746 9384
240 l.grodzki(.)pb.edu.pl
mgr inż. Grodzki Rafał 85 746 9446
130
r.grodzki@we.pb.edu.pl

dr inż. Gryko Łukasz 85 746 9422 218 l.gryko@pb.edu.plH
dr inż. Holiczer Andrzej 85 746 9449
307 a.holiczer(.)pb.edu.pl
dr inż. Hołdyński Grzegorz 85 746 9390 128 gregorh(.)pb.edu.plI
dr inż. Idźkowski Adam 85 746 9394
260 a.idzkowski(.)pb.edu.plJ
dr inż. Jałbrzykowski Stanisław 85 746 9391
137 s.jalbrzykowski(.)pb.edu.pl
dr inż. Jańczak Dariusz 85 746 9442
344 djanczak(.)pb.edu.plK
prof. zw. dr hab. inż. Kaczorek Tadeusz 85 746 9351
232 kaczorek(.)we.pb.edu.pl
dr inż. Karpiuk Andrzej 85 746 9417
235 andrzej.karpiuk(.)pb.edu.pl
dr inż. Kochanowicz Marcin 85 746 9370 223 m.kochanowicz(.)pb.edu.pl
dr inż. Kociszewski Rafał 85 746 9382 239 rafko(.)pb.edu.pl
dr inż. Konopko Krzysztof 85 746 9404 335 krzysiek(.)teleinfo.pb.edu.pl
dr inż. Korzeniewski Marek 85 746 9376
134 m.korzeniewski(.)pb.edu.pl
mgr inż. Kulikowski Krzysztof 85 746 9392 136 k.kulikowski(.)pb.edu.pl
dr inż. Kusznier Jacek 85 746 9422 218 j.kusznier(.)pb.edu.pl
dr inż. Kuźma Adam 85 746 9392 136 a.kuzma(.)pb.edu.pl
dr inż. Kwiećkowski Sławomir 85 746 9381 205 s.kwieckowski(.)pb.edu.plL
prof. dr hab. inż. Lejdy Brunon, prof. nzw. PB
85 746 9426 122 blejdy(.)pb.edu.pl
dr inż. Litwińczuk Norbert 85 746 9399 305 norlit(.)we.pb.edu.plM
dr inż. Makal Jarosław 85 746 9421 207 j.makal(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Markowska Renata 85 746 9356 345 remark(.)pb.edu.pl
dr inż. Miluski Piotr 85 746 9406 333 p.miluski(.)pb.edu.pl
dr inż. Myszkowski Paweł 85 746 9427 206 p.myszkowski(.)pb.edu.plN
dr inż. Nikołajew Adam 85 746 9403 329 adamnikolajew(.)pb.edu.plO
dr inż. Owieczko Walenty 85 746 9417 235 owiewal(.)pb.edu.plP
dr inż. Prajs Zbigniew 85 746 9384 240 z.prajs(.)we.pb.edu.plR
dr inż. Rogowski Krzysztof 85 746 9354 127 k.rogowski@pb.edu.pl
dr inż. Rusak Helena 85 746 9389 129 rusak(.)pb.edu.pl
dr inż. Ruszewski Andrzej 85 746 9382 239 andrusz(.)pb.edu.plS
dr inż. Sadowski Maciej 85 746 9371 308 masadow(.)pb.edu.pl
dr inż. Sajewicz Dariusz 85 746 9385 121 d.sajewicz(.)pb.edu.pl
dr inż. Sajewski Łukasz 85 746 9378 237 l.sajewski(.)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Sikorski Andrzej, prof. zw. PB
85 746 9498 133 a.sikorski(.)pb.edu.pl
dr inż. Skibko Zbigniew 85 746 9389 129 zskibko(.)pb.edu.pl
dr inż. Sobolewski Robert 85 746 9385 121 robsob(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Sołbut Adam 85 746 9439 138 a.solbut(.)pb.edu.pl
dr inż. Sulkowski Marcin Andrzej 85 746 9390 128 masulek(.)pb.edu.plŚ
dr hab. inż. Świercz Ewa 85 746 9441 318 ewasw(.)pb.edu.pl
dr hab. inż. Świercz Mirosław, prof. nzw. PB
85 746 9375 236 mswiercz(.)pb.edu.plT
dr inż. Trzasko Wojciech 85 746 9378 237 w.trzasko(.)pb.edu.plW
dr inż. Walendziuk Wojciech 85 746 9397 204 w.walendziuk(.)pb.edu.pl
dr inż. Waśkiewicz Jan
85 746 9427
206
j.waskiewicz(.)pb.edu.pl
dr inż. Werdoni Jarosław
85 746 9393
132
j.werdoni(.)pb.edu.pl

dr inż. Wiater Jarosław
85 746 9403
329
jaroslawwiater(.)we.pb.edu.pl

dr inż. Wojtkowski Wojciech 85 746 9440 241 w.wojtkowski(.)pb.edu.plZ
prof. dr hab. inż. Zając Andrzej
85 746 9416 257 azajac(.)wat.edu.pl
dr hab. inż. Zajkowski Maciej 85 746 9422 218 maczak(.)we.pb.edu.pl
dr inż. Zankiewicz Andrzej 85 746 9442 344 azankiewicz(.)pb.edu.pl
dr inż. Zaręba Marek 85 746 9381 205 m.zareba(.)pb.edu.plŻ
dr inż. Żmojda Jacek 85 746 9370 223 j.zmojda(.)pb.edu.pl                     

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Imię i nazwisko
TelefonPokój
Email
#B
mgr inż. Bołtruczuk Jerzy                                        
85 746 9424      
323         
we.kefits(.)pb.edu.pl
mgr inż. Brański Marek 85 746 9434
139 m.branski(.)pb.edu.pl
inż. Bujanowski Mirosław
85 746 9415
211 m.bujanowski(.)pb.edu.plC
mgr inż. Chojnacka Ewa 85 746 9367 001 we.dziekanat(.)pb.edu.pl
mgr Czaplejewicz Magdalena 85 746 9364 039 we.prodziekan(.)pb.edu.plD
mgr Dakowicz Anna
85 746 9369
001 we.dziekanat(.)pb.edu.pl
mgr Druć Agnieszka 85 746 9360
003 sekretariat(.)we.pb.edu.plG
inż. Garbaczewski Józef 85 746 9379
221 garbazef(.)we.pb.edu.pl
mgr inż. Gibulski Piotr
85 746 9411
230 p.gibulski(.)pb.edu.pl

mgr inż. Godlewski Kazimierz 85 746 9433
139 kgodlewski(.)we.pb.edu.pl
Gryczko Andrzej 85 746 9415
211 a.gryczko(.)pb.edu.pl
mgr inż. Grygiel Józef 85 746 9377
104 grygiel(.)we.pb.edu.plK
mgr inż. Kardasz Piotr 85 746 9377
104 pik(.)we.pb.edu.pl
mgr Koniuch Marzena 85 746 9396 202 we.ketim(.)pb.edu.pl
mgr inż. Kraszewski Grzegorz 85 746 9404 335 krashan(.)teleinfo.pb.edu.pl
mgr Kruk Honorata 85 746 9444 343 honoratak(.) we.pb.edu.pl
mgr Krukowska Urszula 85 746 9428 038 we.doktoranckie(.)pb.edu.pl
inż. Kulaszewicz Andrzej 85 746 9448 117 a.kulaszewicz(.)pb.edu.pl
mgr inż. Kulesza Ewa 85 746 9437 258 we.kefits(.)pb.edu.plN
mgr Niedźwiecka Lucyna 85 746 9510 001 we.dziekanat(.)pb.edu.plO
inż Osowski Artur 85 746 9402 315 ktiae(.)we.pb.edu.plS
mgr Sidoruk Ewa 85 746 9420 231 kaie(.)we.pb.edu.pl
Stepaniuk Lidia 85 746 9368 001 we.dziekanat(.)pb.edu.pl
Strzałkowski Piotr 85 746 9448 117 p.strzalkowski(.)pb.edu.plT
mgr inż. Tomaszuk Adam 85 746 9411 230 adam.tomaszuk(.)pb.edu.pl
W
Wensław Alicja
85 746 9365 001 we.dziekanat(.)pb.edu.pl
inż. Wiktorko Adam 85 746 9482 315 a.wiktorko(.)pb.edu.pl
mgr Wojciechowicz Iwona 85 746 9438 141 keine-we(.)we.pb.edu.plZ
mgr Załuska Wanda 85 746 9358 041 w.zaluska(.).pb.edu.pl