czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Samorząd Studentów
 
 
 
Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej
 

logoSSPB

www.sspb.pl | facebook.com/SamorzadStudentowPB

CZYM SĄ: SAMORZĄD STUDENCKI, KOŁA NAUKOWE, AGENDY i ORGANIZACJE STUDENCKIE?

Najkrótsza odpowiedźŸ na pytanie „Czym jest samorząd studencki?” brzmi: są to wszyscy studenci Politechniki Białostockiej. Na naszej Uczelni nazwa samorządu brzmi: Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej.

Po to, żeby głos społecznoœci studentów był silny, słyszalny, żeby mógł wpływać na sprawy Uczelni i poszczególnych wydziałów, wybieramy swoich przedstawicieli do organów kolegialnych Samorządu Studentów. To oni działając w oficjalnych strukturach, reprezentują nas i dbają o nasze sprawy.

Koła naukowe, agendy i organizacje studenckie oraz Samorząd Studentów mogš być przygodą, wyzwaniem i miejscami, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednoczeœnie zdobyć doœwiadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia.

Samorząd Studentów na bieżąco współpracuje z Władzami Uczelni i wydziałów w celu: - kontroli i poprawy jakośœci kształcenia, - dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku, - podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Ponadto, Samorząd Studentów opiniuje wszelkie dokumenty dotyczące studentów (np. Regulamin Studiów), oraz uczestniczy w ustalaniu harmonogramu roku akademickiego.

Podsumowując – Samorząd Studentów stoi na straży przestrzegania praw studentów oraz broni Waszych interesów na Uczelni – dlatego zawsze czekamy na Wasze pytania i jesteœśmy gotowi do pomocy.

Praca w kołach naukowych, agendach i samorządzie bez wątpienia niesie ze sobą duże korzyśœci. Nie są to jednak korzyœci finansowe, lecz niematerialne, takie jak działanie w grupie, znajomośœci, przyjaźŸnie, dośœwiadczenie, szkolenia i kursy (często nieodpłatne), wyjazdy, poznawanie zasad organizacji i dobrej przedsiębiorczoœści, możliwoœść realizacji pomysłów. Zdobyte w działalnośœci studenckiej umiejętnoœci przyczyniają się do osiągania celów życiowych i spełniania marzeń.

Najmniejszą jednostką w strukturze, a zarazem jednostką najbliższą studentom jest Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, która: - bierze udział w rozpatrywaniu wniosków i przyznawaniu stypendiów socjalnych, mieszkaniowych, wyżywieniowych oraz zapomóg losowych (zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej), - reprezentuje przed władzami wydziału interesy studentów oraz broni ich praw, - poprzez reprezentantów studentów w radzie wydziału uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących wydziału.

Aktualny skład osobowy Twojej Wydziałowej Rady SSPB wraz z kontaktami znajduje się na stronie internetowej Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej www.sspb.pl