ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Studia doktoranckie
 
 
 

  • Kierownik: dr hab. inż. Ewa Świercz
  • Sekretariat: mgr Urszula Krukowska
  • Adres: ul. Wiejska 45D, pokój 040, tel. 85 746 9428, fax 85 746 9400 , kom. 797 994 907
  • email: we.doktoranckie@pb.edu.pl
  • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oferuje studentom studia stacjonarne III stopnia (studia doktoranckie) w zakresie dyscyplin naukowych Elektrotechnika oraz Elektronika. Utworzenie i prowadzenie studiów trzeciego stopnia ma na celu:

  • stworzenie jednolitego trzystopniowego systemu studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich w zakresie dyscyplin naukowych Elektrotechnika i Elektronika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej
  • dostosowanie oferty edukacyjnej Wydziału do standardów europejskich
  • zapewnienie wyróżniającym się studentom studiów magisterskich możliwości szybszego awansu naukowego przez kontynuację nauki na poziomie studiów doktoranckich
  • stworzenie możliwości ukończenia studiów doktoranckich w dyscyplinach Elektrotechnika lub Elektronika dla osób legitymujących się stopniem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym w innych dyscyplinach naukowych
  • rozwój wybranych nowoczesnych technologii w ramach prac badawczych realizowanych na Wydziale Elektrycznym PB

Studia stacjonarne doktoranckie są bezpłatne.