ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
feed
Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego PB nt. wybranych metod estymacji szybkości oraz długości pojazdów na podstawie dyskretnych sygnałów pozyskanych z czujników magnetorezystancyjnych AMR.
Posiedzenie Rady Wydziału Elektrycznego 14.02.2018
Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2017/18