czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Weź udział w rekrutacji na studia Erasmus+ !
 

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) w semestrze zimowym 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.
Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do naszego Biura: http://bwm.pb.edu.pl/ep/pro/s/wymagania-jezykowe lub zapisz się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1)
TERMIN EGZAMINU TO 8 MARCA 2018 (godzina 17:00), sala 28C (sala lekcyjna LO PB) na Wydziale Informatyki
ZAPISY: m.opacka@pb.edu.pl  do 07.03.2018 (godzina 12:00)


Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (tylko na wyjazd w sem. zimowy 2018/2019) do 08.03.2018 w:

Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej,
Budynek Wydziału Informatyki
ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C)

Zasady w skrócie:


Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. zimowym 2018/2019 i letnim 2018/2019.
Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze zimowym 2018/2019, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty (świadectwa, zaświadczenia) związane z tym terminem.
Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!
Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%!
Aby wyjechać w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB. Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.

ERASMUS+ zmienia życie! Wyrusz z Erasmus+!