czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Certyfikat „Studia z Przyszłością” 2017 dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja (studia inżynierskie)
 

Zgodnie z decyzją Komisji Certyfikacyjnej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2017.

Przyznany certyfikat jest wyrazem uznania dla wyróżniającej się spójnością i nowoczesnością koncepcji kształcenia na studiach inżynierskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Komisja oceniająca doceniła wyróżniający się potencjał innowacyjny kierunku. Podstawą do uzyskania znaku jakości „Studia z Przyszłością” 2017 była również ocena modelu dydaktycznego przyjętego na studiach inżynierskich. Przy przyznawaniu znaku jakości zwrócono uwagę na wyraźnie akcentowane znaczenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych studentów.

Studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, w ramach procedury certyfikacyjnej, podlegały szczegółowej ocenie. Członkowie Komisji korzystali nie tylko z danych zamieszczonych w  kwestionariuszu certyfikacyjnym czy też na stronach internetowych wydziału, ale również informacji dostępnych w systemie Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, czy też baz zawierających dane z rynku pracy. Uwzględnione zostały również informacje od firm działających na rynku.

Nadanie Certyfikatu i Znaku Jakości „Studia z Przyszłością” 2017 jest potwierdzeniem wysokiej jakości oferty kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, na studiach inżynierskich, wynikającej z tematyki zajęć, sposobu ich organizacji jak również wiedzy i umiejętności kadry naukowej i dydaktycznej.

Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej są prowadzone od roku 1991. Od roku 2007 są one realizowane, zgodnie z wymaganiami procesu bolońskiego, jako studia I stopnia (inżynierskie) oraz studia II stopnia (magisterskie). Wydział oferuje również studia III stopnia (doktoranckie) na kierunku Elektronika.

Studenci wyróżnionego kierunku Elektronika i Telekomunikacja, w ramach studiów inżynierskich  zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu aktualnych i zyskujących na znaczeniu technologii elektronicznych, m.in. budowy i eksploatacji układów cyfrowych i mikroprocesorowych, technik regulacji i sterowania, systemów komunikacji bezprzewodowej i przewodowej, programowania mikrokontrolerów, systemów wbudowanych, optoelektroniki, programowania w językach wysokiego poziomu i technik multimedialnych. W ramach kierunku są oferowane dwie specjalności: Elektronika przemysłowa i aparatura elektroniczna, Teleinformatyka i systemy optoelektroniczne.