czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Dni Dydaktyki na Wydziale Elektrycznym
 

Otwarte zajęcia prowadzone w dniu 30 stycznia 2017 r. w ramach Dni Dydaktyki na Wydziale Elektrycznym zgromadziły znaczną grupę pracowników i doktorantów zarówno z naszego Wydziału jak również innych jednostek Politechniki Białostockiej.

Inauguracyjne wykłady dotyczyły zarówno zagadnień związanych z bieżącą pracą dydaktyczną jak też długofalowego kształtowania umiejętności dydaktycznych przez pracowników uczelni.

Ożywioną dyskusję dotyczącą metod kształcenia pracowników uczelni wyższych w zakresie dydaktyki wzbudziły zagadnienia omawiane w prezentacji dr hab. Anny Sajdak pt. "Dydaktyka akademicka w praktyce, czyli jakich kompetencji potrzebuje nauczyciel akademicki".

Liczne pytania zarówno w trakcie prezentacji dr Błażeja Sajduka pt. "Dydaktyka akademicka w świadomości współczesnego studenta. Czy naprawdę uczymy studentów?", jak też po jej zakończeniu dotyczyły wpływu technologii informatycznych i możliwości ich wykorzystania w kształceniu studentów.

Dr Magdalena Rutkowska-Sowa przybliżyła problematykę umiejętnego, zgodnego z prawem i obowiązującymi zasadami wykorzystania materiałów źródłowych w pracy naukowej i dydaktycznej. W swoim wystąpieniu pt. "Jak nie naruszyć praw autorskich przy opracowywaniu utworów naukowych i dydaktycznych?" przedstawiła zarówno uregulowania prawne jak również omówiła szereg praktycznych przypadków, które występują przy opracowaniu własnych dokumentów.