czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
EL-ROBO-MECH 2018 – zakończenie pierwszego etapu konkursu
 

Zakończył się pierwszy etap tegorocznego konkursu EL-ROBO-MECH, organizowanego przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Zgodnie z regulaminem konkursu, laureaci uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, z pominięciem konkursu świadectw.

Do konkursu w roku 2018 zostały zgłoszone prace przygotowane przez uczniów szkół z Białegostoku, Bielska Podlaskiego oraz Olkusza.

W dniu 26 lutego 2018 r. został zakończony pierwszy etap, w wyniku którego komisja konkursowa w składzie:
•    dr hab. inż. Zbigniew Kulesza – przewodniczący,
•    dr inż. Jarosław Czaban,
•    dr inż. Wojciech Winogrodzki,
•    dr inż. Sławomir Kwiećkowski,
•    dr hab. inż. Adam Sołbut,
•    mgr inż. Anna Niczyporuk
•    mgr Krzysztof Domas

zakwalifikowała do II etapu 15 projektów.


W drugim etapie, który odbędzie się 13 marca 2018 r., uczestnicy konkursu, członkowie zespołów zaprezentują swoje prace przed komisją konkursową.