czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Inauguracja konferencji EMD’2017
 


W dniu 20 września 2017 nastąpiło uroczyste otwarcie międzynarodowej konferencji EMD’2017 - International Conference on Electromagnetic Disturbances. Jest to już 24 edycja konferencji, cyklicznie organizowanej w Polsce i na Litwie. Głównym organizatorem tegorocznej konferencji jest Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, zaś współorganizatorami Politechnika Kowieńska (Kowno, Litwa) oraz Politechnika Wileńska (Wilno, Litwa).

Konferencja od wielu lat stanowi ważne forum dyskusji specjalistów z zakresu m.in. analizy, pomiarów i symulacji zaburzeń elektromagnetycznych, emisji i podatności na zaburzenia elektromagnetyczne, standaryzacji w zakresie ochrony przed oddziaływaniem zaburzeń, projektowania systemów ochrony, niezawodności urządzeń i systemów elektroenergetycznych, ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.

W bieżącym roku konferencja zgromadziła 55 uczestników, m.in. z Polski, Litwy, Słowacji, Francji, Japonii, Brazylii, Białorusi i Rosji.
W planie konferencji przewidziano prezentację 43 publikacji z zakresu zagadnień związanych ze źródłami zaburzeń elektromagnetycznych, ich oddziaływaniem na urządzenia oraz systemy elektryczne i elektroniczne, metodami ochrony urządzeń przed oddziaływaniem zakłóceń i zaburzeń elektromagnetycznych.

W trakcie konferencji (od 20 do 22 września) można będzie wysłuchać szeregu referatów dotyczących wspomnianych zagadnień jak również zapoznać się z ofertą firm produkujących specjalistyczną aparaturę pomiarową stosowaną do pomiaru wielkości elektrycznych, pól elektromagnetycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji EMD’2017 są dostępne na stronie internetowej.