czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Konkurs o nagrodę imienia prof. dr. hab. inż. Mikołaja Busłowicza
 

Zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Białostockiej nr 588/XXXVI/XIV/2016 ogłaszam otwarcie naboru wniosków do konkursu o nagrodę imienia prof. dr. hab. inż. Mikołaja Busłowicza za wyróżniające osiągnięcia naukowe w roku 2016.

Nagroda przyznawana jest za wyróżniające osiągnięcia naukowe zaprezentowane w monografii, publikacjach naukowych, rozprawie doktorskiej lub pracy magisterskiej w dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz elektronika.
Pula nagród pieniężnych ufundowanych z własnych środków finansowych przez Panią Wandę Busłowicz, w 2017 r. wynosi 4 000 zł. Liczbę i wysokość nagród pieniężnych ustala kapituła konkursu.
JM Rektor Politechniki Białostockiej, powołał kapitułę konkursu w składzie:

  • pani Wanda Busłowicz - członek honorowy kapituły,
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek  - przewodniczący kapituły,
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko - członek kapituły,
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski - członek kapituły.

Wnioski konkursowe (w formie papierowej) należy składać w sekretariacie Katedry Automatyki i Elektroniki WE PB (p. 231) do dnia 30 czerwca 2017 r.
Wręczenie dyplomów okolicznościowych i nagród pieniężnych odbędzie się podczas obchodów Święta Politechniki Białostockiej w roku 2017.