czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
W dniu 25 maja 2017 r. prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.
 

Prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski jest jednym z najwybitniejszych polskich uczonych i inżynierów. Tematyka badań prowadzonych przez profesora Mariana P. Kaźmierkowskiego sytuuje się w głównym nurcie energoelektroniki i jej zastosowań w napędzie elektrycznym, odnawialnych źródłach energii elektrycznej i elektroenergetyce.


Na początku swojej kariery prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski zajmował się tyrystorowymi przekształtnikami napędowymi. Zainicjował m.in. badania nad metodami i zastosowaniem sterowania bezczujnikowego z elementami adaptacji parametrów silnika. Kolejny istotny krok związany był z rozwojem tyrystorowych przekształtników z silnikami prądu przemiennego tzw. falowników prądu i ich sterowania częstotliwościowego w tym wektorowego. Profesor M.  P. Kaźmierkowski wraz z zespołem był w Polsce prekursorem sterowania mikroprocesorowego przekształtnikami tranzystorowymi. Zajmował się również przekształtnikami rezonansowymi umożliwiającymi niskostratne przełączanie tranzystorów przekształtnika. Jest pionierem badań w dziedzinie sterowania przekształtników AC/DC/AC pracujących jako zasilacze falowników napędowych z jednostkowym współczynnikiem mocy. Brał udział w opracowaniu szeregu metod sterowania takimi przekształtnikami, w tym bezpośredniej metody regulacji momentu i strumienia DTC-SVM, także  przy zastosowaniu sieci neuronowych i neuro-rozmytych.


Zespół kierowany przez prof. dr hab. inż. M. P.  Kaźmierkowskiego, opracował szereg metod sterowania przekształtników AC/DC stosowanych do łączenia odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną (m.in. metoda bezpośredniego sterowania mocą, sterowania DPC-SVM, sterowania predykcyjnego z identyfikacją parametrów sieci). Zaproponował również metody sterowania szczególnie odpornych na zakłócenia występujące w sieci.
W ostatnim okresie profesor M. P. Kaźmierkowski podjął nowatorskie badania w zakresie bezprzewodowego transferu energii z wykorzystaniem przekształtników rezonansowych, które mogą znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianej komunikacji, pojazdach elektrycznych, zasilaniu urządzeń powszechnego użytku.


Prace naukowe prof. dr hab. inż. M. P. Kaźmierkowskiego wywarły znaczący wpływ na kierunki badań w dziedzinie energoelektroniki zarówno w Polsce jak i na świecie. Profesor Marian P. Kaźmierkowski jest uczonym o uznanym międzynarodowym autorytecie. Jego dorobek naukowy obejmuje monografie wydane przez prestiżowe światowe wydawnictwa, m.in. Springer, Academic Press, Taylor&Francis czy Elsevier. Opublikował łącznie ponad 400 prac, w tym: 20 książek, rozdziałów w książkach, monografii, podręczników i skryptów. Wiele z tych prac to monografie o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej i światowej energoelektroniki i napędu elektrycznego. Takie pozycje jak  „Automatyka napędu elektrycznego” napisana wspólnie z prof. H. Tunią, „Podstawy automatyki napędu elektrycznego”  oraz anglojęzyczny „Automatic control of converter fed drives” stanowią podstawę do nauczania tych przedmiotów zarówno w kraju jak i za granicą.


Prof.  dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmerkowski jest współautorem 16 patentów. Zajmował się projektami i wdrożeniami przemysłowymi realizowanymi wspólnie z firmami zagranicznymi i krajowymi. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu pierwszego układu z falownikiem prądu i wektorowym sterowaniem bezczujnikowym. Uczestniczył w opracowaniu i wdrażaniu pierwszych polskich napędowych przekształtników tyrystorowych. Kolejne ważne dla gospodarki wdrożenia to konstrukcje falowników napędowych ze sterowaniem DTC-SVM, w tym ze sterowaniem bezczujnikowym. Kolejne lata zaowocowały wdrożeniami przekształtników wielopoziomowych do 1 MW oraz przekształtników do sprzęgania źródeł odnawialnych z siecią elektroenergetyczną. Zespół pracujących pod kierunkiem prof. M.  P.  Kaźmierkowskiego opracował również rodzinę zasilaczy impulsowych dużej mocy do obróbki i pokrywania technologicznego powierzchni.


Profesor Marian P. Kaźmierkowski jest twórcą uznanej szkoły naukowej w zakresie energoelektroniki i napędu elektrycznego.


Z propozycją wyróżnienia Profesora Mariana Kaźmierkowskiego tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej wystąpił Wydział Elektryczny PB.