ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową
 

Została rozstrzygnięta tegoroczna edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs organizowany przez Oddział Białostocki SEP tradycyjnie odbył się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.


Do konkursu zgłoszonych zostało 9 prac dyplomowych obronionych w 2016 roku. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami, recenzjami oraz ankietą konkursową wyłoniła dwóch laureatów.


Pierwsze miejsce zdobyła praca dyplomowa magisterska „WYKORZYSTANIE RADARU FMCW W ROBOTACH MOBILNYCH” wykonana przez mgr inż. Pawła GRZESIA. Promotorem pracy był dr inż. Dariusz JAŃCZAK.


Drugie miejsce zajęła praca dyplomowa magisterska „PRZEKSZTAŁTNIK AC/DC - ANALIZA PRACY PODCZAS PROCESÓW ŁĄCZENIOWYCH Z SIECI NA WYDZIELONĄ GRUPĘ ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH” wykonana przez mgr inż. Krzysztofa DMITRUKA. Promotorem pracy był dr inż. Marek KORZENIEWSKI.


Wręczenie nagród i okolicznościowych dyplomów odbędzie się tradycyjnie na spotkaniu opłatkowym Oddziału SEP 19 grudnia br.


Gratulujemy Dyplomantom oraz Promotorom prac.