czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego PB nt. wybranych metod estymacji szybkości oraz długości pojazdów na podstawie dyskretnych sygnałów pozyskanych z czujników magnetorezystancyjnych AMR.
 

Serdecznie zapraszamy na seminarium Wydziału Elektrycznego PB w dniu 21 lutego br.

Prelegent:  dr inż. Adam Idźkowski (Wydział Elektryczny PB, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii).

Tytuł wygłaszanego referatu: Wybrane metody estymacji szybkości oraz długości pojazdów na podstawie dyskretnych sygnałów pozyskanych z czujników magnetorezystancyjnych AMR.

Po  wygłoszeniu referatu przewidziano dyskusję.

Termin seminarium: 21 lutego 2018 r. (środa), początek o godz. 10:15.

Miejsce seminarium: Aula III.

Przewidywany czas trwania seminarium: około 1 godziny.