ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium naukowe mgr. inż. Adama Steckiewicza w dniu 31stycznia 2018 r.
 

Uprzejmie zapraszamy na seminarium naukowe mgr. inż. Adama Steckiewicza, związane z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. Opiekunem naukowym pracy jest dr hab. inż. Bogusław Butryło.

Prelegent:

mgr inż. Adam Steckiewicz.

Tytuł seminarium:

Modelowanie oraz optymalizacja właściwości elektrycznych periodycznych materiałów warstwowych

Termin seminarium:

31stycznia 2018 r. (środa), godz. 10:15.

Miejsce seminarium:

sala WE-215,

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45D, Białystok.

Streszczenie:

Scharakteryzowane zostaną metody obliczania zastępczych parametrów elektrycznych materiałów laminarnych, składających się z komórek o dobieranej geometrii, periodycznie rozłożonych w strukturze 2D. Przedstawione zostaną wybrane rezultaty ich analizy polowej ze względu na zjawiska elektryczne. Omówione będą modele numeryczne i obwodowe układów składających się ze znacznej liczby elementów. Zaprezentowane zostaną również wyniki zastosowania algorytmu ParticleSwarmOptimization do optymalizacji parametrów geometrycznych komórek, w celu uzyskania pożądanego pasma przenoszenia.