ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium naukowe mgr. inż. Mateusza Pawła Proroka w dniu 07.02.2018
 

Uprzejmie zapraszamy na seminarium naukowe mgr. inż. Mateusza Proroka, związane z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. Opiekunem naukowym pracy jest profesor PB dr hab. inż. Maciej Zajkowski

Prelegent: mgr inż. Mateusz Prorok
Termin seminarium: 07 luty 2018 r. (środa), godz. 10:15.
Miejsce seminarium: sala Wydziału Elektrycznego (WE-217), Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45D, Białystok.

Streszczenie: Światło barwy białej powstaje w oparciu o fotoluminescencję wzbudzoną promieniowaniem niebieskich emiterów półprzewodnikowych. W celu uzyskania wysokiej sprawności konwersji długość fali promieniowania pierwotnego dobiera się do maksimum absorpcji materiału luminescencyjnego. Nieznaczna zmiana charakteru widma promieniowania wymuszającego skutkuje przesunięciem odpowiedzi spektralnej luminoforu. Zatem pojawiają się możliwości wpływania na parametry kolorymetryczne światła białego. Promieniowanie wzbudzające utworzone z szeregu źródeł półprzewodnikowych (nUV-VIS) pokrywa pełny przedział absorpcji luminoforu domieszkowanego cerem.

W pracy badawczej przedstawiono wyniki pomiarów spektralnych strumienia świetlnego wyjściowego, parametrów kolorymetrycznych oraz oszacowano sprawność konwersji luminoforu wykorzystując rozszerzony układ wzbudzenia fotoluminescencji oparty na niezależnym sterowaniu kilku dobranych emiterów półprzewodnikowych. 

W związku z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego, zaproponowane zostaną tytuł, cel, teza i zakres przewidywanej rozprawy doktorskiej.