ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium nt. Estymacja stanu obiektów dynamicznych w obecności zakłóceń anomalnych.
 

Serdecznie zapraszamy na seminarium Wydziału Elektrycznego PB w dniu 25 października br.

Tytuł wygłaszanego referatu: Estymacja stanu obiektów dynamicznych w obecności zakłóceń anomalnych.

Prelegent:  dr inż. Dariusz Jańczak (Wydział Elektryczny PB, Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej).

Data seminarium: 25 października 2017 r. (środa) o godz. 12:30.

Miejsce seminarium: aula III.

Po  wygłoszeniu referatu przewidziano dyskusję. Przewidywany czas trwania seminarium: około 1 godziny.