ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Zakończono realizację projektu NCN DEC-2013/09/D/ST8/03987 (2014 – 2017)
 

Zakończono realizację projektu NCN DEC-2013/09/D/ST8/03987 (2014 – 2017) pt. „Badanie mechanizmów wpływających na różnice we właściwościach luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodów domieszkowanych lantanowcami” który dotyczył badań związanych z analizą porównawczą właściwości luminescencyjnych  szkieł i wytworzonych z nich światłowodów współdomieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich. Obszar badawczy projektu leży w zakresie inżynierii materiałów fotonicznych oraz technologii światłowodów aktywnych.


Celem projektu było badanie i analiza mechanizmów wpływających na różnice w kształcie widm luminescencji szkieł i światłowodów domieszkowanych lantanowcami. Przedstawiony problem badawczy wynika z istniejących rozbieżności pomiędzy szeregiem badań nad właściwościami luminescencyjnymi materiałów domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich, a emisją wytworzonych z nich światłowodów aktywnych. Motywacją do postawienia powyższego celu badań jest dynamiczny rozwój światłowodowych źródeł promieniowania, w tym laserów włóknowych, które ze względu na wyróżniające je właściwości: duża sprawność, doskonała jakość emitowanej wiązki promieniowania czy brak konieczności chłodzenia znajdują szerokie spektrum aplikacji w: 0,3 um - 0,8 um - medycynie, spektroskopii, sensorach, zapisie i odczycie informacji, 1 um -obróbce mechanicznej– 2 um - 3 um – medycynie. Nowe obszary badawcze dotyczą zarówno laserów, jak również szerokopasmowych źródeł wzmocnionej emisji spontanicznej wykorzystujących światłowody domieszkowane jonami ziem rzadkich.


Osiągnięte w ramach projektu rezultaty wskazały na nowe możliwości rozwoju inżynierii materiałów fotonicznych, a w szczególności szkieł i światłowodów współdomieszkowanych lantanowcami. Znaczenie tego projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny wynika z udowodnienia postawionej hipotezy, która doprowadziła do opracowania 3 grup szkieł i światłowodów współdomieszkowanych lantanowcami oraz określenia mechanizmów wpływających na różnice ich widm emisji w trzech zakresach spektralnych: widzialny, 1 um oraz zakres bezpieczny dla wzroku: >1,5 um (ang . eye safe). Wyniki projektu umożliwią rozwój włóknowych źródeł promieniowania wykorzystujących światłowody ze szkieł wieloskładnikowych pracujących w zakresie VIS – NIR i zostaną wykorzystane w przyszłych projektach badawczych.Kierownik projektu NCN, SONATA 5
dr inż. Marcin Kochanowicz