ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
dr hab. Dominik Dorosz, dr inż. Marcin Kochanowicz oraz dr. inż. Jacek Żmojda otrzymali patent na swój wynalazek!
 

dr hab. Dominik Dorosz, dr inż. Marcin Kochanowicz oraz dr. inż. Jacek Żmojda otrzymali patent na swój wynalazek!19 października br. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Wynalazcom patent na "Aktywny Światłowód Dwurdzeniowy". Istota wynalazku polega na konstrukcji dwupłaszczowego światłowodu dwurdzeniowego, w którym jednomodowe rdzenie, wykonane ze szkła z układu Sb2O3-SiO2-Al2O3, domieszkowane są odpowiednio jonami Yb3+/Ho3+ oraz Yb3+/Tm3+. Wynalazek ma zastosowanie w budowie szerokopasmowych światłowodowych źródeł promieniowania.
Serdecznie gratulujemy!