czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
dr inż. Łukasz Sajewski i dr inż. Krzysztof Kulikowski laureatami nagrody im. prof. Mikołaja Busłowicza
 

Po raz drugi zostały ogłoszone wyniki konkursu o nagrodę imienia prof. Mikołaja Busłowicza, naukowca o wybitnych, znaczących osiągnieciach w zakresie automatyki i teorii  sterowania, byłego wieloletniego dziekana oraz pracownika Wydziału Elektrycznego PB.
Coroczna nagroda jego imienia jest przyznawana młodym naukowcom w uznaniu wyróżniających osiągnięć naukowych. W tegorocznej edycji laureatami nagrody zostali dr inż. Łukasz Sajewski i dr inż. Krzysztof Kulikowski.
Dr inż. Łukasz Sajewski otrzymał nagrodę w uznaniu za:

  • podanie rozwiązania równania stanu deskryptorowych układów niecałkowitego rzędu oraz rozwinięcie tematyki osiągalności, obserwowalności i sterowania z minimalną energią na klasę tych układów oraz
  • cykl publikacji w czasopismach wysokiej rangi poświęconych teorii układów niecałkowitego rzędu.


Dr inż. Krzysztof Kulikowski uzyskał nagrodę za:

  • wyniki eksperymentalnych badań oryginalnej metody sterowania trójpoziomowego przekształtnika AC-DC współpracującego z trójfazową siecią elektroenergetyczną, charakteryzującej się wysoką dynamiką kształtowania prądu, przy zachowaniu niskiego współczynnika odkształceń oraz krótkim czasie obliczeń,
  • współautorstwo artykułu w renomowanym czasopiśmie.

Nagroda została wręczona w trakcie tegorocznego święta Politechniki Białostockiej. Laureaci nagrody spotkali się później z dr hab. inż. Mirosławem Świerczem, prof. nzw w PB, dziekanem Wydziału Elektrycznego.
Obu Panom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Szersze informacje dotyczące nagrody im. prof. Mikołaja Busłowicza są dostępne pod adresem http://www.we.pb.edu.pl/informacje-o-wydziale-aktualnosci/Konkurs-o-nagrode-imienia-prof--dr--hab--inz--Mikolaja-Buslowicza--,861.html