ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje ogólne
 
 
 

Wydział Elektryczny prowadzi kształcenie studentów na kierunkach:

 1. elektrotechnika (od 1949 r.) – studia I i II stopnia,
 2. elektronika i telekomunikacja (od 1991 r.) – studia I i II stopnia,
 3. energetyka (od 2011 r.) - studia I stopnia (*),
 4. ekoenergetyka (od 2014 r.) - studia I stopnia.

(*) Wydział Elektryczny nie prowadzi już naboru na kierunek energetyka. Został on zastąpiony kierunkiem ekoenergetyka.

oraz studia doktoranckie w dyscyplinach

 1. elektrotechnika (od 2005 r.)
 2. elektronika (od 2011 r.)

Studia realizowane są jako:

 • stacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów),
  • II stopnia (magisterskie, 3 semestry),
  • III stopnia (4 letnie studia doktoranckie);

 • niestacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie zaoczne, 7 semestrów),
  • II stopnia (magisterskie zaoczne, 3 semestry).


Absolwenci każdego kierunku studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mogą przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów II stopnia, którego ukończenie daje tytuł magistra inżyniera. Najlepsi absolwenci studiów magisterskich (II stopnia) mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia).

Studenci mają do wyboru następujące specjalności: (tabela - pdf)


Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie:

 • kierunek studiów - elektrotechnika:

  • specjalność: automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
  • specjalność: elektroenergetyka i technika świetlna:
 • kierunek studiów - elektronika i telekomunikacja:

  • specjalność: optoelektronika i aparatura elektroniczna
   • blok przedmiotów obieralnych: optoelektronika
   • blok przedmiotów obieralnych: elektronika przemysłowa
  • specjalność: teleinformatyka i telekomunikacja bezprzewodowa
   • blok przedmiotów obieralnych: teleinformatyka
   • blok przedmiotów obieralnych: telekomunikacja bezprzewodowa
 • kierunek studiów - ekoenergetyka (studia prowadzone wspólnie przez WBiIŚ, WE, WM; rekrutacja odbywa się na Wydziale Elektrycznym):

  • specjalność: odnawialne źródła energii w budownictwie
  • specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej
  • specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne


Studia stacjonarne II stopnia - magisterskie:

 • kierunek studiów - elektrotechnika:

  • specjalność: automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
  • specjalność: elektroenergetyka i technika świetlna:


 • kierunek studiów – elektronika i telekomunikacja:

  • specjalność: telekomunikacja

 • kierunek studiów - ekoenergetyka (studia prowadzone wspólnie przez WE, WM; rekrutacja odbywa się na Wydziale Mechanicznym):

  • specjalność: technologie energetyczne
  • specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej

Studia stacjonarne III stopnia - doktoranckie:

 • dyscyplina - elektrotechnika
 • dyscyplina - elektronika

Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie:

 • kierunek studiów - elektrotechnika:

  • specjalność: inżynieria elektryczna

 • kierunek studiów - elektronika i telekomunikacja:

  • specjalność: aparatura elektroniczna

 • kierunek studiów - ekoenergetyka (studia prowadzone wspólnie przez WBiIŚ, WE, WM; rekrutacja odbywa się na Wydziale Elektrycznym):

  • specjalność: odnawialne źródła energii w budownictwie
  • specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej
  • specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne


Studia niestacjonarne II stopnia - magisterskie:

 • kierunek studiów - elektronika i telekomunikacja:

  • specjalność: telekomunikacja
  • specjalność: aparatura elektroniczna


W roku 2013 Wydział Elektryczny uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W raporcie z wizytacji Zespołu Ekspertów PKA podkreślono wysoką jakość kadry prowadzącej zajęcia, bardzo dobrą bazę lokalową wydziału, bardzo dobre wyposażenie laboratoryjne (w tym komputerowe), świetną bazę biblioteczną oraz bardzo dobrą organizację procesu dydaktycznego i dobrze zorganizowany wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Wydział Elektryczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (od 1995 r.) oraz elektronika (od 2010 r.).

Od 2005 r. Wydział Elektryczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.