ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje ogólne
 
 
 

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej prowadzi studia stacjonarne w systemie dwustopniowym (inżynierskie i magisterskie), studia niestacjonarne-zaoczne inżynierskie na kierunkach Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja, a także dzienne studia doktoranckie. Prowadzone są także zaoczne studia uzupełniające magisterskie dla absolwentów studiów inżynierskich. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach Elektrotechnika oraz Elektronika i stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.

Kształceniem studentów
oraz badaniami naukowymi zajmuje się 5 katedr. Jednostki te prowadzą prace statutowe oraz prace własne zespołowe i indywidualne.

Wydział posiada laboratorium komputerowe . Zainstalowane w budynku okablowanie strukturalne wraz z towarzyszącymi urządzeniami i przyłączem do sieci miejskiej BIAMAN umożliwia dostęp pracowników i studentów do Internetu oraz pracę w lokalnej sieci komputerowej.