ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Automatyki i Elektroniki
 
 
 
  • Kierownik: dr inż. Lech Grodzki
  • Sekretariat: ul. Wiejska 45D, pokój 231 (II piętro), tel. (085) 746 9420
  • email: we.kaie@pb.edu.pl

Działalność Katedry:

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół prac w dziedzinie elektroniki, automatyki i techniki mikroprocesorowej, szczególnie z zakresu nowoczesnych metod i technik sterowania stosowanych we współczesnej automatyce i robotyce.
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu elektroniki, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz teorii sterowania dla studentów studiów dziennych i zaocznych kierunków Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Automatyka i Robotyka (kierunek prowadzony przez Wydział Mechaniczny).