ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii
 
 
 
  • Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. zw. PB
  • Sekretariat:ul. Wiejska 45D, pokój 202 (II piętro), tel. (085) 746 9396
  • email: we.ketim@pb.edu.pl

Działalność Katedry:

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół prac w dziedzinie elektrotechniki teoretycznej, komputerowej analizy pól elektromagnetycznych i termicznych, metrologii. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu elektrotechniki teoretycznej, teorii obwodów, teorii pola, miernictwa wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla wszystkich studentów Wydziału.