ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych
 
 
 

  • Kierownik: dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. nzw. PB
  • Sekretariat:ul. Wiejska 45D, pokój 141 (I piętro), tel. (085) 746 9438
  • email: we.keine@pb.edu.pl

Działalność Katedry:

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół prac w dziedzinie energoelektroniki, elektroniki przemysłowej, maszyn elektrycznych, automatyki napędu elektrycznego, nowoczesnych technik informatycznych stosowanych w układach pomiarowych i układach sterowania.
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów związanych z maszynami elektrycznymi, napędem elektrycznym i energoelektroniką dla wszystkich studentów kierunku Elektrotechnika oraz zajęcia z zakresu elektrotechniki i elektroniki na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym.