ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej
 
 
 

  • Kierownik: dr hab. inż.Karol Aniserowicz , prof. nzw. PB
  • Sekretariat:ul. Wiejska 45D, pokój 343 (III piętro), tel. (085) 746 9444
  • email: we.ktiae@pb.edu.pl

Działalność Katedry:

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół prac w dziedzinie radioelektroniki, aparatury elektronicznej - w tym aparatury medycznej, telekomunikacji i kompatybilności elektromagnetycznej. Katedra organizuje i dba o rozwój kierunku Elektronika i Telekomunikacja.
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne przede wszystkim dla studentów tego kierunku, a także wybrane zajęcia na kierunku Elektrotechnika.