ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Laboratorium Komputerowe
 
 
 

W Laboratorium Komputerowym prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych i zaocznych. W chwili obecnej Laboratorium wyposażone jest w 24 komputery klasy PC połączonych w sieć lokalną z możliwością dostępu do Internetu. Komputery rozmieszczone sa w dwóch salach - 101 i 105 umożliwiając prowadzenie zajęć przez dwie grupy studentów.

Do zadań Laboratorium należy także obsługa lokalnej sieci komputerowej Wydziału Elektrycznego. Sieć ta oparta jest o zainstalowane w budynku okablowanie strukturalne, umożliwiające dostęp do sieci w standardzie Ethernet 10/100/1000 Mbps. Dostęp pracowników i studentów do Internetu realizowany jest poprzez sieć miejską BIAMAN. Mogą oni korzystać także z bezprzewodowego dostepu do sieci w systemie EDUROAM.

Wydział posiada lokalne serwery poczty elektronicznej oraz www.

Laboratorium pracuje w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30