czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Oferta Wydziału
 
 
 


Filmy zostały skompresowane z pomocą kodeka xvid. Jest to wolne oprogramowanie rozpowszechniane na licencji GNU GPL, dostępne bezpłatnie. Windows Media Player powinien pobrać kodek automatycznie; w przypadku problemów proszę pobrać i zainstalować program ręcznie.Od roku akademickiego 2015/2016 kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Elektrycznym, którzy nie legitymują się wymaganymi kwalifikacjami i kompetencjami (uzyskanymi w trakcie studiów pierwszego stopnia) będą zobowiązani do ich uzupełnienia lub nie będą przyjęci na wybrany kierunek studiów.


Wydział Elektryczny w 2013 roku uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W raporcie z wizytacji Zespołu Ekspertów PKA podkreślono wysoką jakość kadry prowadzącej zajęcia, bardzo dobrą bazę lokalową wydziału, bardzo dobre wyposażenie laboratoryjne (w tym komputerowe), świetną bazę biblioteczną oraz bardzo dobrą organizację procesu dydaktycznego i dobrze zorganizowany wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Wydział Elektryczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (od 1995 r.) oraz elektronika (od 2010 r.).

Od 2005 r. Wydział Elektryczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.

Uwaga: Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności.