sob. 27 maja 2017
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
baner
 
 
 
Oferta Wydziału
 
 
 

Filmy zostały skompresowane z pomocą kodeka xvid. Jest to wolne oprogramowanie rozpowszechniane na licencji GNU GPL, dostępne bezpłatnie. Windows Media Player powinien pobrać kodek automatycznie; w przypadku problemów proszę pobrać i zainstalować program ręcznie.Od roku akademickiego 2015/2016 kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Elektrycznym, którzy nie legitymują się wymaganymi kwalifikacjami i kompetencjami (uzyskanymi w trakcie studiów pierwszego stopnia) będą zobowiązani do ich uzupełnienia lub nie będą przyjęci na wybrany kierunek studiów.

Wydział Elektryczny prowadzi kształcenie studentów na trzech kierunkach:

 1. elektrotechnika (od 1949 r.) – studia I, II i III stopnia,
 2. elektronika i telekomunikacja (od 1991 r.) – studia I i II stopnia.
 3. ekoenergetyka (od 2014 r.) - studia I stopnia

Studia realizowane są jako:

 • stacjonarne:
  • I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów),
  • II stopnia (magisterskie, 3 semestry),
  • III stopnia (4 letnie studia doktoranckie);
 • niestacjonarne:
  • I stopnia (inżynierskie wieczorowe i zaoczne, 7 semestrów),
  • II stopnia (magisterskie wieczorowe i zaoczne, 3 semestry).

Absolwenci każdego kierunku studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mogą przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów II stopnia, którego ukończenie daje tytuł magistra inżyniera. Najlepsi absolwenci studiów magisterskich (II stopnia) mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia).
Studenci mają do wyboru następujące specjalności: (tabela - pdf)


Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie:

 • kierunek studiów - elektrotechnika:

  • specjalność: automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
  • specjalność: elektroenergetyka i technika świetlna:
 • kierunek studiów - elektronika i telekomunikacja:

  • specjalność: optoelektronika i aparatura elektroniczna
   • blok przedmiotów obieralnych: optoelektronika
   • blok przedmiotów obieralnych: elektronika przemysłowa
  • specjalność: teleinformatyka i telekomunikacja bezprzewodowa
   • blok przedmiotów obieralnych: teleinformatyka
   • blok przedmiotów obieralnych: telekomunikacja bezprzewodowa
 • kierunek studiów - ekoenergetyka (studia prowadzone wspólnie przez WBiIŚ, WE, WM; rekrutacja odbywa się na Wydziale Elektrycznym):

  • specjalność: odnawialne źródła energii w budownictwie
  • specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej
  • specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne


Studia stacjonarne II stopnia - magisterskie:

 • kierunek studiów - elektrotechnika:

  • specjalność: automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
  • specjalność: elektroenergetyka i technika świetlna:


 • kierunek studiów – elektronika i telekomunikacja:

  • specjalność: telekomunikacja

 • kierunek studiów - ekoenergetyka (studia prowadzone wspólnie przez WE, WM; rekrutacja odbywa się na Wydziale Mechanicznym):

  • specjalność: technologie energetyczne
  • specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej

Studia stacjonarne III stopnia - doktoranckie:

 • dyscyplina - elektrotechnika
 • dyscyplina - elektronika

Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie:

 • kierunek studiów - elektrotechnika:

  • specjalność: inżynieria elektryczna

 • kierunek studiów - elektronika i telekomunikacja:

  • specjalność: aparatura elektroniczna
 • kierunek studiów - ekoenergetyka (studia prowadzone wspólnie przez WBiIŚ, WE, WM; rekrutacja odbywa się na Wydziale Elektrycznym):

  • specjalność: odnawialne źródła energii w budownictwie
  • specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej
  • specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne


Studia niestacjonarne II stopnia - magisterskie:

 • kierunek studiów - elektronika i telekomunikacja:

  • specjalność: telekomunikacja
  • specjalność: aparatura elektronicznaWydział Elektryczny w 2013 roku uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W raporcie z wizytacji Zespołu Ekspertów PKA podkreślono wysoką jakość kadry prowadzącej zajęcia, bardzo dobrą bazę lokalową wydziału, bardzo dobre wyposażenie laboratoryjne (w tym komputerowe), świetną bazę biblioteczną oraz bardzo dobrą organizację procesu dydaktycznego i dobrze zorganizowany wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Wydział Elektryczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (od 1995 r.) oraz elektronika (od 2010 r.).

Od 2005 r. Wydział Elektryczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.

Uwaga: Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności.