czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Prace doktorskie i habilitacyjne
 
 
 

Habilitacje

1.
dr inż. Wiesław Peterson
Zastosowanie twierdzenia Brouwera o punkcie stałym do nieliniowych zagadnień pola elektromagnetycznego

Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia -
06.12.2007


2.
dr inż. Krzysztof Cezary Zaremba
Analiza i synteza właściwości świetlnych odbłyśników obrotowo-symetrycznych metodą uporządkowanego śledzenia strumieni elementarnych
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 19.05.2011


3.
dr inż. Zbigniew Maria Leonowicz
Wybrane zagadnienia analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów elektrycznych
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia -
06.12.2012


4.
dr inż. Maciej Zajkowski
Cylindryczne światłowody boczne

Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 10.10.2013


5.
dr inż. Bogusław Butryło
Równoległe obliczenia pola elektromagnetycznego w układach z materiałami dyspersyjnymi

Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 21.11.2013


6
dr inż. Agnieszka Ewa Wolska
Promieniowanie optyczne w środowisku pracy
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 30.04.2014


7
dr inż. Renata Markowska
Analizy zagrożeń piorunowych i ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym w obiektach budowlanych
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 28.05.2014


8
dr inż. Adam Sołbut
Ocena stanu układów napędowych z maszyną asynchroniczną
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 17.09.2014


9
dr inż. Łukasz Sajewski

Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 14.02.2018


Doktoraty

1.
mgr inż. Lech Jarosław Grodzki
Realizacja sterownika binarnego w mikroprocesorowych sterownikach procesów binarno-ciągłych

Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 12.12.1996

2.
mgr inż. Agnieszka Ewa Wolska
Wpływ luminancji otoczenia w polu pracy wzrokowej operatorów monitorów ekranowych na ich zmęczenie wzroku

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 15.05.1997

3.
mgr inż. Leszek Turek
Modelowanie i obliczenia świetlne układów opraw samochodowych świateł sygnałowych

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 26.02.1998

4.
mgr inż. Helena Rusak
Metoda wyznaczania optymalnego przyrostu zdolności przesyłowej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej za pomocą analizy kosztów marginalnych

Promotor: dr hab. inż. Lucjan Twardy
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 15.04.1999

5.
mgr inż. Leszek Krystian Augustyniak
Analiza przepięć atmosferycznych w sieciach komputerowych w obiektach budowlanych

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Witold Sowa
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 29.04.1999

6.
mgr inż. Irena Fryc
Korekcja przestrzenna głowicy fotometrycznej luksomierza

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 04.11.1999

7.
mgr inż. Sławomir Kwiećkowski
Matematyczne modelowanie trój- i dwuwymiarowego pola termicznego w elektrycznym układzie bezpośredniego grzejnika podłogowego

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 23.11.2000

8.
mgr inż. Bogusław Butryło
Analiza pola temperatury w urządzeniach elektronicznych

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Jordan
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 07.12.2000

9.
mgr inż. Tomasz Paweł Targosiński
Metoda i kryteria oceny reflektorów pojazdu przy użyciu analizatorów obrazu

Promotor: dr hab. inż. Maciej Rafałowski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 14.12.2000

10.
mgr inż. Wojciech Trzasko
Częstotliwościowe metody analizy określonych klas układów regulacji automatycznej z obiektami o niepewnych parametrach

Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 13.12.2001

11.
mgr inż. Dariusz Jańczak
Metody i algorytmy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych w warunkach nieokreśloności dynamiki obiektu i obecności anomalii

Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 21.02.2002

12.
mgr inż. Wojciech Jarmoc
Otrzymywanie i właściwości elektryczne oraz optyczne przezroczystych cienkich warstw rezystancyjnych nanoszonych na podłoże szklane

Promotor: dr hab. Stanisław Kulaszewicz
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 17.01.2002

13.
mgr inż. Andrzej Zankiewicz
Analiza właściwości oraz metody projektowania i realizacji filtrów o skończonej pamięci

Promotor: prof. dr hab. Jurij Griszin
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 14.11.2002

14.
mgr inż. Robert Sobolewski
Metoda analizy ryzyka porażenia prądem elektrycznym użytkownika urządzeń niskiego napięcia

Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. nadzw. PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 05.12.2002

15.
mgr inż. Grażyna Gilewska
Metody i algorytmy pomiarów na rentgenowskich obrazach kości

Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 25.06.2003

16.
mgr inż. Adam Zdzisław Nikołajew
Metoda wyznaczania światłosci światłowodu o skokowym profilu refrakcyjnym

Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, profesor PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 18.03.2004

17.
mgr inż. Jacek Kusznier
Światłowodowy czujnik temperatury z rozłożoną detekcją

Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, profesor PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 20.05.2004

18.
mgr inż. Marian Gilewski
Korekcja widmowa głowicy do pomiaru promieniowania nadfioletowego

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński, profesor zw. PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 20.05.2004

19.
mgr inż. Lucyna Wiktoria Hemka
Metody realizacji symulatorów swiatła dziennego na podstawie modelowania rozkładów widmowych wysokoprężnych lamp wyładowczych - metalohalogenkowych

Promotor: dr hab. inż. Maciej Rafałowski, profesor nadzw. PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 25.11.2004

20.
mgr inż. Rajmund Jacek Stasiewicz
Analiza rozkładów strumienia świetlnego w oprawach oświetlenia pośredniego

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński, profesor zw. PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 25.11.2004

21.
mgr inż. Wojciech Wojtkowski
Przeksztatnik DC/DC o stałej wysokiej częstotliwoci przekształcania energii

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, profesor zw. PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 17.03.2005

22.
mgr inż. Adam Ruszczyk
Nowe algorytmy predykcyjnych metod regulacji prądów przekształtników AC/DC i DC/AC

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, profesor PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 12.05.2005

23.
mgr inż. Bogusław Bajko
Pomiar mikrostężeń jonów chlorkowych metodą miareczkowania kulometrycznego w zastosowaniu do badań w procesach przemysłowych

Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, profesor PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 12.01.2006

24.
mgr inż. Krzysztof Konopko
Metody wykrywania zmian struktury i parametrów systemów dynamicznych i sygnałów z zastosowaniem estymacji rozkładów prawdopodobieństwa

Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, profesor zw. PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 12.01.2006

25.
mgr inż. Adam Kuźma
Kompensacja negatywnego oddziaływania akumulatorowego zasobnika energii elektrycznej na sieć zasilającą

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, profesor Politechniki Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 07.07.2006

26.
mgr inż. Maciej Zajkowski
Metoda kształtowania strumienia świetlnego emitowanego z powierzchni bocznej cylindrycznego światłowodu oświetleniowego

Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, profesor Politechniki Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 07.07.2006

27.
mgr inż. Grzegorz Hołdyński
Estymacja strat mocy powodowanych przepływem prądow odksztalconych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski, Politechnika Białostocka
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 07.07.2006

28.
mgr inż. Renata Markowska
Analiza zagrożenia piorunowego urządzeń w obiektach radiokomunikacyjnych

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa, profesor nadzw. Politechniki Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 07.07.2006

29.
mgr inż. Jarosław Forenc
Analiza spekulacyjna stanów nieustalonych w układach elektrycznych

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 28.09.2006

30.
mgr inż. Marek Zaręba
Analiza stacjonarnego i nieustalonego pola termicznego w uwarstwionych strukturach przewodów i kabli prądu stałego

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, profesor Politechniki Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 26.04.2007

31.
mgr inż. Wojciech Walendziuk
Równoległa analiza pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 28.06.2007

32.
inż. Marek Wiechuła
Zagrożenie wybuchem od elektryczności statycznej w lakierniach proszkowych

Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Cywiński, profesor Politechniki Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 10.01.2008

33.
mgr inż. Marcin Andrzej Sulkowski
Metoda analizy niezawodności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia

Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. Politechniki Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 29.05.2008

34.
mgr inż. Zbigniew Skibko
Obciążalność prądowa przewodów ułożonych wielowarstwowo

Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. Politechniki Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 29.05.2008

35.
mgr inż. Andrzej Sobolewski
Zastosowanie klasyfikatorów neuronowych w diagnostyce uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 03.07.2008

36.
mgr inż. Andrzej Ruszewski
Synteza parametryczna regulatorów dla określonej klasy obiektów o niepewnych parametrów

Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 03.07.2008

37.
mgr inż. Wiktor Jakowluk
Planowanie eksperymentów D-optymalnych w zadaniach estymacji parametrów procesów dynamicznych

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 18.09.2008

38.
mgr inż. Anna Maria Białostocka
Metoda kształtowania pola elektrycznego w procesie elektrochemicznego osadzania miedzi

Promotor: dr hab. inż. Maria Trzaska, prof. Politechniki Warszawskiej.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 23.10.2008

39.
mgr inż. Rafał Kociszewski
Sterowalność i obserwowalność liniowych stacjonarnych układów dodatnich dyskretnych z opóźnieniami

Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. zw. w Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 15.01.2009

40.
mgr inż. Jarosław Michał Wiater
Analiza zagrożenia piorunowego systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 18.06.2009

41.
mgr inż. Łukasz Sajewski
Dodatnie realizacje dwuwymiarowych układów hybrydowych

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, prof. zw. w Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 02.07.2009

42.
mgr inż. Marek Tomasz Korzeniewski
Nowe algorytmy bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcjnego zasilanego z trójpoziomowego przekształtnika DC/AC

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. nzw. w PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 02.07.2009

43.
mgr inż. Andrzej Andrzejewski
Zastosowanie adaptacyjnego estymatora podsystemu elektromechanicznego w wybranych układach napędowych

Promotor: dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw. w PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 02.07.2009

44.
mgr inż. Urszula Joanna Błaszczak
Metoda pomiaru olśnienia przykrego we wnętrzach

Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bogusław Rafałowski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 02.07.2009

45.
mgr inż. Piotr Miluski
Wykorzystanie modów płaszczowych w światłowodzie kapilarnym do pomiaru współczynnika załamania światła cieczy

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. zw. w PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 04.03.2010

46.
mgr inż. Andrzej Michał Holiczer
Cyfrowe metody filtracji nieliniowej i ich aplikacje techniczne w aparaturze do pomiarów wielkości fizykochemicznych

Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, prof. zw. w PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 01.07.2010

47.
mgr inż. Maciej Gawlikowski
Badania modelowe wybranych parametrów metrologicznych układu krążenia dla potrzeb diagnostyki hemodynamicznej
Promotor: prof. dr. hab. inż. Tadeusz Piotr Pustelny, Politechnika Śląska
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 20.01.2011

48.
mgr inż. Robert Piotr Bycul
Zastosowanie niejawnej metody różnic skończonych z dekompozycją czasu i obszaru w równoległej analizie nieustalonego pola termicznego wybranych układów elektrycznych
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. nzw. w  Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 20.01.2011

49.
mgr inż. Dariusz Sajewicz
Zastosowanie sieci bayesowskich do zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym urządzeń elektrycznych
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. nzw. w  Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 24.02.2011

50.
mgr inż. Paweł Myszkowski
Badanie algorytmów linearyzacji umożliwiających analizę dynamiki i syntezę układów nieliniowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Jordan
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 24.02.2011

51.
mgr inż. Tomasz Maksimowicz
Analiza skuteczności ekranowania piorunowego impulsu elektromagnetycznego za pomoca ekranów siatkowych
Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. w  PB.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 29.06.2011

52
mgr inż. Marcin Kochanowicz
Opracowanie konstrukcji aktywnego światłowodu wielordzeniowego z wewnętrzną synchronizacją fazy promieniowania
Promotor: dr hab. Dominik Dorosz, Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia - 15.09.2011

53
mgr inż. Wojciech Dzienis
Metoda oceny odkształcenia prądu i napięcia w sieci zasilającej podstacje trakcyjne z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Skliński.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 27.10.2011

54
mgr inż. Jacek Mariusz Żmojda
Opracowanie światłowodu aktywnego domieszkowanego jednocześnie dwoma lantanowcami
Promotor:prof. dr hab. inż. Jan Dorosz.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia - 24.11.2011

55
mgr inż. Krzysztof Rogowski
Wybrane zagadnienia teorii dwuwymiarowych układów niecałkowitego rzędu opisanych modelem Roesera
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, prof. zw. w Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 16.02.2012

56
mgr inż. Adam Idźkowski
Konstrukcja i ocena przydatności pomiarowych mostków dwuprądowych DC
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Piotr Gołębiowski, Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 24.01.2013

57
mgr inż. Wojciech Romuald Mazerski
Opracowanie światłowodu aktywnego emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym
Promotor: dr hab. Dominik Jacek Dorosz
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia - 24.10.2013

58
mgr inż. Agnieszka Choroszucho
Analiza propagacji fal elektromagnetycznych w elementach budowlanych o złożonej strukturze w zakresie częstotliwości komunikacji bezprzewodowej
Promotor: prof. zw. dr inż. Stanisław Bolkowski, Politechnika Warszawska;
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 02.07.2014

59
mgr inż. Łukasz Gryko
Metoda i urządzenie do wyznaczania wybranych parametrów optycznych tkanek poddanych zabiegowi biostymulacji laserowej
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia - 25.03.2015

60
mgr inż. Rafał Grodzki
Nowe algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC współpracującym z siecią i silnikiem synchronicznym PMSM
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski , Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 24.06.2015

61
mgr inż. Andrzej Rusiecki
Analiza skuteczności ekranowania obudowy ze szczelinami z wykorzystaniem nowej metody zaburzania wewnętrznego rozkładu pola elektromagnetycznego
Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz , prof. nzw. w  PB.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia - 16.09.2015

62
mgr inż. Krzysztof Kulikowski
Nowe algorytmy sterowania trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC współpracującego z siecią i silnikiem indukcyjnym
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski , Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 16.09.2015

63
mgr inż. Halina Teresa Mroczkowska
Detekcja wybranej klasy uszkodzeń kotła parowego w elektrociepłowni miejskiej za pomocą inteligentnej klasyfikacji cech sygnałów
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. nzw. w PB.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 25.11.2015

64
mgr inż. Piotr Kardasz
Wykorzystanie metod nierównomiernego próbkowania i inteligentnych algorytmów przetwarzania sygnałów do rekonstrukcji archiwalnych nagrań dźwiękowych
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. nzw. w PB.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia - 09.11.2016

65
mgr inż. Piotr Falkowski
Predykcyjne algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia - 25.01.2017

66
mgr inż. Tomasz Ragiń
Opracowanie szkła o luminescencji w zakresie średniej podczerwieni do zastosowań w strukturach fotonicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Jacek Dorosz
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia - 22.11.2017