sob. 25 listopada 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NA KADENCJĘ 2016 – 2020
 
1. Dziekan - dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. w PB
2. Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Bogusław Butryło
3. Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr inż. Sławomir Kwiećkowski
4. Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy – dr inż. Wojciech Trzasko
  • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub posiadający stopień doktora habilitowanego:

5. prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. zw. w PB
6. prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka, prof. zw. w PB
7. prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. zw. w PB
8. prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, prof. zw. w PB
9. prof. dr hab. inż. Jerzy Piotr Gołębiowski, prof. zw. w PB
10. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, prof. zw. w PB
11. prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. nzw. w PB
12. prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. zw. w PB
13. prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Zając, prof. zw. w PB
14. dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. w PB
15. dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. nzw. w PB
16. dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw. w PB
17. dr hab. inż. Irena Fryc
18. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
19. dr hab. inż. Renata Markowska
20. dr hab. inż. Adam Sołbut
21. dr hab. inż. Ewa Świercz

  • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

22. dr inż. Dariusz Jańczak
23. dr inż. Andrzej Karpiuk
24. dr inż. Jarosław Werdoni

  • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

25. Alicja Wensław

  • Przedstawiciele studentów:

26. Arkadiusz Bieroza
27. Mateusz Halecki
28. Adrian Iwaniuk
29. Piotr Stankiewicz
30. Wiktor Starzak
31. Kamil Tymiński

  • Przedstawiciel Doktorantów:

32. mgr inż. Ewa Piotrowska

  • Przedstawiciele związków zawodowych:

33. dr inż. Paweł Myszkowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
34. (wakat) - przedstawiciel Zw. Zaw. Prac. Techn.
35. dr inż. Walenty Owieczko – przedstawiciel ZNP