ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NA KADENCJĘ 2016 – 2020
 
1. Dziekan - dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. w PB
2. Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Bogusław Butryło
3. Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr inż. Sławomir Kwiećkowski
4. Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy – dr inż. Wojciech Trzasko
  • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub posiadający stopień doktora habilitowanego:

5. prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. zw. w PB
6. prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka, prof. zw. w PB
7. prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. zw. w PB
8. prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, prof. zw. w PB
9. prof. dr hab. inż. Jerzy Piotr Gołębiowski, prof. zw. w PB
10. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, prof. zw. w PB
11. prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. nzw. w PB
12. prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. zw. w PB
13. prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Zając, prof. zw. w PB
14. dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. w PB
15. dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. nzw. w PB
16. dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw. w PB
17. dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. nzw. w PB
18. dr hab. inż. Irena Fryc
19. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
20. dr hab. inż. Renata Markowska
21. dr hab. inż. Łukasz Sajewski
22. dr hab. inż. Adam Sołbut
23. dr hab. inż. Ewa Świercz

  • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

24. dr inż. Dariusz Jańczak
25. dr inż. Andrzej Karpiuk
26. dr inż. Jarosław Werdoni

  • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

27. Alicja Wensław

  • Przedstawiciele studentów:

28. Arkadiusz Bieroza
29. Mateusz Halecki
30. Adrian Iwaniuk
31. Piotr Stankiewicz
32. Wiktor Starzak
33. Kamil Tymiński

  • Przedstawiciel Doktorantów:

34. mgr inż. Ewa Piotrowska

  • Przedstawiciele związków zawodowych:

35. dr inż. Paweł Myszkowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
36. (wakat) - przedstawiciel Zw. Zaw. Prac. Techn.
37. dr inż. Walenty Owieczko – przedstawiciel ZNP