ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Strategia rozwoju WE PB na lata 2013-2020
 
 
 

UCHWAŁA nr 2/2013

RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego na lata 2013-2020”Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym”  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póżn. zm.) oraz § 58 ust. 1 pkt. 1 Statutu PB, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej postanawia:


§ 1


Zatwierdzić „Strategię Rozwoju Wydziału Elektrycznego na lata 2013-2020” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.