czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności i ogłoszenia
 
 
 
Teraz oceniasz ty! Wypełnij ankietę w USOS Web
 

Uwaga studenci! W systemie USOS Web trwa akcja oceniania wykładowców i programów kształcenia na Politechnice Białostockiej. Do 12 lutego 2018 r., za pośrednictwem swojego konta na USOSie, możecie wypełniać ankiety za semestr zimowy 2017/2018.

Twoja ocena się liczy! Wypełniając ankietę wyrażasz swoją opinię o nauczycielach akademickich oraz zajęciach, w których uczestniczysz.

Do wypełniania ankiet w USOS Web zachęca Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB: Poznanie opinii studentów o studiach na Politechnice Białostockiej jest dla nas niezwykle istotne. Myślę, że każdy wykładowca chciałby otrzymać informację o tym, jak jego zajęcia odbierane są przez studentów. Proces kształcenia to wspólna praca nauczyciela i studenta. Dlatego obie strony powinny dołożyć starań, aby to kształcenie było efektywne. Dlatego gorąco zachęcam, żeby studenci poprzez ankiety i komentarze ocenili zajęcia, w których uczestniczą. Jednocześnie proszę o uwagi merytoryczne – ankiety nie służą do odgrywania się za trudności, które spotkały studentów w trakcie zaliczeń.

To tylko 5 minut!

Wypełnienie nowej ankiety zajmuje chwilkę. Im większa liczba odpowiedzi tym większa wiarygodność ankiety, która pozwoli władzom Uczelni efektywnie ocenić pracę dydaktyczną pracowników.

Prosimy! Wypełnij ankietę obiektywnie i rzetelnie.

Zapraszamy do wypełniania ankiet!  Link