czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności i ogłoszenia
 
 
 
UWAGA STUDENCI : Praktyki studenckie w roku akad. 2017/2018
 

Studia stacjonarne  i niestacjonarne I stopnia –  obowiązuje praktyka 4 tygodniowa 
ES1, TS1, EKS1,EZ1  obecnie III rok- praktyka obowiązkowa

Studenci mogą odbyć praktykę po II lub III roku. Praktyka na VII semestrze  będzie wpisana jako przedmiot z pkt. ECTS

Praktyki w terminach:

02.07 – 27.07.2018           - I termin
lub             
06.08 – 31.08.2018           - II termin

Studia stacjonarne  i niestacjonarne  II stopnia  (praktyka 2 tygodniowa)
Studenci, którzy już złożyli stosowne podania  ich nie dotyczy)
Terminy praktyk :

01.07 - 13.07.2018  
16.07 - 27.07.2018
30.07 - 10.08.2018
20.08 - 31.08.2018

Studenci  mogą :
- odbyć praktykę indywidualną
- na podstawie złożonego podania z programem praktyki oraz zgodą zakładu  (zał. nr 1). Podania  z kompletem dokumentów złożyć w Dziekanacie do 30.03.2018r. Mogą to być dowolne zakłady związane z kierunkiem w Białymstoku lub w swoim miejscu zamieszkania. Wykaz zakładów w Białymstoku, które zawsze przyjmują na praktyki.
- odbyć praktykę na podstawie skierowania przez Wydział  (zapisy będą w kwietniu  2018r).
- mieć zaliczoną praktykę na podstawie  :
- zatrudnienie studenta w kraju lub zagranicą, jeśli charakter pracy spełnia wymagania programu praktyki (zał. nr 3),
- udział studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki,
- inne formy aktywności zawodowej spełniające wymagania praktyki
Student składa podanie (wzór zał. nr 4) w Dziekanacie do  30.03.2018r (jeśli już zaistniała taka sytuacja).

Natomiast studenci, którzy będą pracować w okresie wakacji o chcieliby zaliczyć pracę w poczet praktyki, mogą złożyć podanie o zaliczenie  do 14.09.2018  (dot. tylko  studentów II roku I stopnia i II stopnia)
Studenci II stopnia mają mieć zaliczoną praktykę  przed złożeniem pracy.

W czasie praktyki należy prowadzić dzienniczek praktyk (wzory nr 5 dla studentów I stopnia i  5.1  dla studentów II stopnia).