ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Władze Wydziału
 
 
 

Dziekan

dr hab. inż. Mirosław  Świercz, prof. nzw. w PB

tel. 085 746 93 61

kom. 571 443 164

email: m.swiercz@pb.edu.pl

Prodziekan do spraw Nauki

dr hab. inż. Bogusław Butryło

tel. 085 746 93 62

kom. 571 443 169

email: b.butrylo@pb.edu.pl

Prodziekan do spraw Rozwoju
i Współpracy

dr inż. Wojciech Trzasko

tel. 085 746 93 63

kom. 517 190 334

email: w.trzasko@pb.edu.pl

Prodziekan do spraw Studenckich
i Dydaktyki

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

tel. 085 746 93 66

kom. 797 994 905

email:  s.kwieckowski@pb.edu.pl